پیمانکاران

رتبه بندی شرکت

جهت توضیح در رابطه با رتبه بندی شرکت ابتدا باید لزوم آن را بدانید. بسیاری از پروژه های بزرگ و دولتی و یا خصوصی به صورت مناقصه ای به شرکت های پیمانکاری و مجری واگذار می گردند، این شرکت ها چه به صورت شرکتهای پیمانکاری و چه به صورت شرکتهای مشاور در این مناقصه ها شرکت می نمایند. معیار ارزیابی این شرکتها علاوه بر قیمت های پشنهادی جهت انجام پروژه، میزان توان فنی و سوابق کاری آنها نیز می باشد. این میزان توان فنی و سوابق کاری که متشکل از نیروها و سوابق کاری آنها، تجربه ی کاری و توان مالی شرکت است را با یک امتیاز از 1 تا 5 رتبه بندی می نمایند.رتبه بندی شرکت ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می گیرد. در واقع رتبه بندی شرکت یا همان گرید شرکت بر اساس استانداردها و آیین نامه های موجود در این سازمان و به میزان احراز شرایط لازم به شرکت های پیمانکاری و مشاور اعطا می شود.

مدارک مورد نیاز برای اخذ رتبه پیمانکاری

• قرارداد سازمان و همچنین کارکنان دولت نبودن، این موارد برای اعضای هیئت مدیره جهت اخذ رتبه بندی پیمانکاران الزامی است.
• برای گرفتن رتبه باید تقاضای رتبه بندی شرکت ها در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس باید طبق روزنامه برابر باشد.
• اگر دارای رتبه قبلی باشند باید اصل گواهینامه را در اختیار داشته باشند.
• کپی مدارک شرکتنامه و تقاضانامه، اساسنامه که از طریق سازمان ثبت شرکت‌ها ثبت شده است.
• آخرین صورت‌جلسه سهام‌داران.
• کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی.
• کپی مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی جهت بازدید کارشناس.
• کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا ۳ سال گذشته.
• آدرس و شماره تلفن افراد امتیاز آور و سهام داران ۵% و زیر ۵% سهم در سربرگی که دارای شماره تاریخ و آدرس باشد.
• اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی.
• کپی موافقت‌نامه یا قرارداد به همراه تاییدیه کارکردها .
• ارائه کارکردهایی که تایید شده اند.
• ارائه اظهارنامه مالیاتی

رتبه پایه 1 و 2
رتبه پایه 3 و 4
رتبه پایه 5
نمونه رتبه های اخذ شده