استاندارد ایران

استاندارد چيست ؟

استاندارد در لغت به معنی نظم، قاعده، قانون و مفاهيمی از اين قبيل است. اما معنی آن در ارتباط با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران كه مسئوليت قانونی تهيه و تدوين استانداردهای ملی را عهده دار می‌باشد عبارت است از :

“تعيين و تدوين ويژگيهای لازم در توليد يک فرآورده و انجام يك خدمت”

فوايد استاندارد كردن :


استاندارد كردن دارای فوايد متعددی برای توليد كننده است و مصرف كننده می‌باشد، اهم فوايدی كه در نتيجه رعايت استاندارد نصيب توليد كننده می‌گردد عبارتند از:

– كاهش تنوع

– افزايش سطح توليد

– صرفه جويی در مصرف مواد ، انرژی و نيروی انسانی

– تقليل ضايعات

– بهبود كيفيت فرآورده

– تسهيل در امور انبارداری و حمل و نقل

– گسترش بازرگانی داخلی و خارجی

فوايدی كه نصيب مصرف كننده می‌شود:


– مرغوبيت فرآورده و اطمينان خاطر از دوام ايمنی و كارایی آن

– سهولت در سفارش و استفاده از فرآورده

– پرداخت هزينه كمتر

– دسترسي آسان به قطعات و وسائل قابل تعويض در صورت نياز