ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت مسئولیت محدود (Limited Liability Company)

شرکت با مسئولیت محدود یکی از انواع شرکت است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری مانند مشاغل بازرگانی ، ساختمانی، تولیدی و غیره تشکیل می‌شود. این نوع از شرکت‌ به این دلیل مسئولیت محدود نامیده می‌شود که برخلاف شرکت‌های تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی‌ها و تعهدات شرکت، محدود به مبلغ سرمایه اولیه شرکت است .

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید باشد؟

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال معادل یکصد هزار تومان است و فقط اظهار می شود. همچنین نقل و انتقال سهام در این نوع از شرکت‌ها در دفاتر اسناد رسمی موجب سند صلح رسمی و با تنظیم صورتجلسه‌ی در اداره ثبت شرکت‌ها صورت می‌گیرد.

شرایط سهامداران, هیئت مدیره و بازرسین در مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود حداقل با دو نفر سهامدار تشکیل می‌شود. افراد زیر ۱۸ سال هم به شرط آنکه حق امضایی نداشته باشند می‌توانند سهامدار شوند. کارمندان رسمی دولت در هیچ گونه از شرکتها نمی توانند عضو هیئت مدیره باشند ، در این نوع از شرکت‌ها هیئت مدیره به مدت نامحدود دارای اعتبار و یا با توافق سهامداران برای مدت معلوم انتخاب می‌شود و انتخاب بازرسین شرکت کاملا اختیاری است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

الف- کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا و اعضای هیئت مدیره
ب- گواهی عدم سوء پیشینه
نکته : ارائه گواهی عدم سوء پیشینه فقط برای اعضای هیئت مدیره الزامیست

چک لیست ثبت شرکت محدود